AXA PARTNERS

Credit & Lifestyle Protection

AXA Partners är en ledande leverantör av kredit- och personförsäkringar i Europa, Latinamerika, Asien och Stillahavsområdet.

Varför välja oss

Vi är globala specialister på kredit- och personförsäkringar. Våra partners vill växa, hantera sin risk och ge utmärkt service till sina kunder. Genom våra partners får kunderna ekonomiskt trygghet när det oväntade inträffar.
 

 

Anmäl skadeärende

Behöver du använda din försäkring och vill ansöka om ersättning? Genom att registrera ditt ärende direkt på vår hemsida kan du få din anmälan snabbt behandlad.

Skadeanmälan