Återförsäkring

Återförsäkring

Vi erbjuder både traditionella och strukturerade lösningar när det gäller återförsäkringar.
Traditionella lösningar
Våra traditionella återförsäkringsprodukter hjälper dig att hantera riskerna i verksamheten. Tillsammans hjälper vi dig att utforma och prissätta nya produkter samt att nå ut i nya segment och på nya marknader. Riskerna delar vi i ert företag via partnerskap. Vi erbjuder skräddarsydda återförsäkringslösningar i en mängd länder via flera distributörer inom följande försäkringsområden:
  • Livförsäkring

  • Allvarlig sjukdom

  • Invaliditet

  • Olycksfall och sjukdom

  • Sjukhusvistelse

  • Dödsfall genom olycka

  • Personskada

  • Ofrivillig arbetslöshet

  • Värdeskillnadsskydd (GAP)

Strukturerade lösningar

Våra strukturerade återförsäkringslösningar är framtagna för att hjälpa ditt företag, bland annat genom att underlätta för dig att växa effektivare genom minskade kapitalkrav, samtidigt som lönsamheten bibehålls.
 

Vill du veta mera om våra produkter?