Avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkring

Det är inte bara privatpersoner som är i behov av ekonomiskt skydd. Även företag behöver försäkra sig. Vårt Låneskydd för företag skyddar mot risken att inte kunna betala lån, leasingavtal och andra finansiella åtagande om viktiga medarbetare drabbas av sjukdom eller dödsfall. Med våra andra företagsförsäkringar kan företagets inköp och investeringar vid eventuell skada, stöld eller avskrivning skyddas. 

Företag Låneskydd

Ett företags ekonomi kan drabbas hårt om en viktig medarbetare blir långvarigt sjukskriven eller går bort. Med Låneskydd Företag betalas månatliga avbetalningar på lån eller leasingavtal i händelse av olycksfall, sjukdom, invaliditet, allvarlig sjukdom eller dödsfall för upp till fyra namngivna anställda.

Företag Värdeskillnadsskydd

Företagsbilar och specialutrustning kan vara stora inköp, och oftast bekostar företagen dessa genom olika finansieringslösningar. Även reparationer, byten och produktionsavbrott kan vara kostsamma. Med våra olika värdeskillnadsskydd (GAP) kan försäkringen ersätta kostnader för reparationer och byten, eller att det utestående saldot för lånet eller hyresavtalet betalas i händelse av total avskrivning.
 

Vill du veta mera om våra produkter?