Distribution support

Distribution support

Vissa kunder vill mötas ansikte mot ansikte. Andra föredrar hjälp via telefonsamtal, och vissa vill hjälpa sig själva på en lätthanterlig hemsida. Oavsett vad vår partners kunder föredrar, hjälper vi till att utforma sälj- och servicestrategier som tillgodoser just deras behov.

Vi utbildar vår partners anställda för att känna sig trygga: att professionellt kunna presentera våra produkter i rätt sammanhang och enligt gällande lagstiftning. Därtill organiserar vi såväl utbildningar som aktiviteter kring merförsäljning.

Vi delar våra praktiska råd och vår expertis för att hjälpa vår partner att optimera sin försäljning online – med förbättringar av budskap, marknadsföring och digital support.
 

Läs mer om vårt partnersamarbete