Åtkomlighet

AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection strävar efter att informationen på webbplatsen ska vara tillgänglig för alla, oavsett förutsättningar. I det här uttalandet beskrivs de åtgärder vi vidtagit för att säkerställa en hög åtkomlighetsstandard på hela webbplatsen.

Standarder vi följer
 1. Merparten av sidorna på webbplatsen är WCAG AA-godkända och uppfyller kraven i samtliga riktlinjer med prioritet 2 i W3C Web Content Accessibility Guidelines. (http://www.w3.org/WAI/).
 2. Samtliga sidor på webbplatsen uppfyller kraven i Irish National Disability Authority IT Accessibility Guidelines. (http://accessit.nda.ie/)
 3. Samtliga sidor på webbplatsen är Section 508-godkända och uppfyller kraven i USA:s Section 508. (http://www.section508.gov/)
 4. Merparten av sidorna på webbplatsen är validerade som XHTML 1.0 Transitional.
 5. Samtliga sidor på webbplatsen använder strukturerad semantisk markup. H1-taggar används för huvudrubriker, H2-taggar för underrubriker.
Bilder
 1. Samtliga innehållsrelaterade bilder på webbplatsen har en beskrivande ALT-tagg. Rent dekorativ grafik har "null" som ALT-attribut.
Visuell design
 1. För webbplatsens visuella layout används CSS-mallar.
 2. Endast relativa teckenstorlekar används och dessa är kompatibla med det alternativ för textstorlek som användare kan ställa in i visuella webbläsare.
Åtkomlighetsreferenser
 1. W3-åtkomlighetsriktlinjer, som förklarar anledningarna bakom varje riktlinje.
 2. W3-åtkomlighetsteknik, som förklarar hur varje riktlinje implementeras.
 3. W3-åtkomlighetskontrollista, en upptagen utvecklares guide till åtkomlighet.
 4. IT-åtkomlighetsriktlinjer från Irish National Disability Authority
 5. USA:s Section 508-åtkomlighetsriktlinjer.
Programvara för åtkomlighet
 1. JAWS, en skärmläsare för Windows. En tidsbegränsad, hämtningsbar demo finns.
 2. Home Page Reader, en skärmläsare för Windows. En hämtningsbar demo finns.
 3. Lynx, en kostnadsfri webbläsare med endast text för synskadade användare med uppdateringsbar Braille-visning.
 4. Links, en kostnadsfri webbläsare med endast text för visuella användare med låg bandbredd.