AXAs juridiska policy

Materialet på den här webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte och täcker en mängd ämnen gällande försäkring och andra finansiella produkter och tjänster. Även om viss information inbegriper skatter, juridik, bokföring och liknande ämnen erbjuder varken AXA eller dess närstående företag sådana produkter eller tjänster, och ej heller deras ombud eller närstående företag erbjuder sådan rådgivning. Rådgivning i sådana frågor måste dessutom vara specifikt anpassad för dina omständigheter. Följaktligen rekommenderar vi starkt att du konsulterar dina egna professionella rådgivare för att undersöka juridiska, skatte-, bokförings- eller investeringsmässiga aspekter av information som presenteras på webbplatsen och hur denna kan påverka just din situation.

Webbplatsen är inte avsedd för distribution till, eller användning av, någon person eller organisation i något land eller någon jurisdiktion där sådan distribution eller användning vore oförenlig med lokal lag eller lokala föreskrifter. Genom att erbjuda den här webbplatsen och dess information, eller några produkter eller tjänster via webbplatsen, sker ingen distribution eller utbjudande av AXA till någon som använder webbplatsen, eller sådan information, produkter eller tjänster i jurisdiktioner där tillhandahållandet av webbplatsen och sådan information, produkter eller tjänster är olaglig.

De produkter och tjänster som beskrivs på webbplatsen omfattas av alla tillämpliga lagar och föreskrifter. De finansiella åtagandena för enskilda produkter eller försäkringar vilar helt på det åtagande företaget. Varken AXA eller några andra närstående företag till det åtagande företaget är juridiskt ansvarigt för några produkt- eller försäkringsåtaganden.

Information om bestämmelser

AXA är handelsnamnet för AXA France IARD och AXA France Vie, båda auktoriserade av och reglerade av Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution och AXA Partners som är auktoriserat och reglerat av Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
 

Företagets namn Företagets organisationsnummer Registreringsland Registrerad adress
AXA France IARD (AFI) 722 057 460 Frankrike 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex
AXA France Vie (AFV) 310 499 959 Frankrike 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex

Inte alla nedanstående bolag tillhandahåller information, erbjuder tjänster eller är tillgängliga på denna webbplats. Filialkontor AXA France IARD Sweden filial, filial till AXA France IARD, Frankrike. Org nr. 516411-5072. AXA France Vie Sweden filial, filial till AXA France Vie, Frankrike. Org.nr. 516411-5080 AXA Partners Sweden filial, filial till AXA Partners, Frankrike. Org.nr. 516410-8382 Samtliga bolag med adress: Drottninggatan 25, Box 7439, 103 91 Stockholm.
 

Företagets namn Företagets organisationsnummer Registreringsland Registrerad adress och huvudsaklig verksamhetsplats
AXA France IARD Sweden filial (filial till AXA France IARD, Frankrike) 516411-5072 Sverige Drottninggatan 25, Box 7439, 103 91 Stockholm
AXA France Vie Sweden filial (filial till AXA France Vie, Frankrike) 516411-5080 Sverige Drottninggatan 25, Box 7439, 103 91 Stockholm
AXA Partners Sweden filial (filial till AXA Partners, Frankrike) 516410-8382 Sverige Drottninggatan 25, Box 7439, 103 91 Stockholm

AFI och AFV  är medlemmar av Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages och La Médiation de l'Assurance.