Covid-19 Information

Det kan vara svårt att komma fram till oss just nu, då våra telefontider för tillfället är kortare än vanligt. Måndag – Fredag, kl. 09.00 - 17.00. Vänligen se om du först finner svar på dina frågor nedan. För snabbast hantering av skadeärenden, registrera skador på vår websida.  
 
Utrikesdepartementet avråder nu från icke nödvändiga resor till alla länder. Med anledning av det är det många som undrar vad som gäller vid ersättning.

  • Om din fråga avser information kring din resa eller avbokning av resa, vänligen kontakta ditt flygbolag eller researrangör för möjlig ersättning.

  • Det finns även mer information med frågor och svar samt kontaktuppgifter på respektive reseförsäkringsbolag.

Med anledning av nedskärningar på arbetsplatser är det många som undrar angående utgiftsskydd och låneskydd.

  • Vårt utgiftsskydd ersätter inte anställda som blivit permitterade utan endast om personen blivit uppsagd från sin anställning.

  • Vid arbetslöshet gäller våra ordinarie villkor. 

Med anledning av sjukdom och sjukskrivning gäller våra vanliga villkor.

  • För sjukskrivningar krävs att du är sjukskriven i mer än 30 dagar för att erhålla ersättning. 

Vår ambition är som alltid att fortsätta vara ett starkt stöd till alla våra kunder. Under dessa speciella omständigheter, beklagar vi om möjliga förseningar i vår kundservice och skadereglering. Vi tackar för din förståelse.

Anmäl skadeärende

Behöver du använda din försäkring och vill ansöka om ersättning? Genom att registrera ditt ärende direkt på vår hemsida kan du få din anmälan snabbt behandlad.

Skadeanmälan