Låne- och kreditskydd

Låne- och kreditskydd

Fasta kostnader utgör oftast en stor del av hushållets totala kostnader. När man blir sjuk eller arbetslöshet sjunker inkomsten samtidigt som fasta kostnader kvarstår. Lån- och kreditskydd tryggar kundens betalningsförmåga – när det som inte får hända blivit verklighet.

Vi ersätter kundens månadskostnad för ett lån eller leasingavtal under sjukskrivning och arbetslöshet. Den drabbade kunden får hjälp av oss med valda utgifter, upp till ett helt år. I händelse av dödsfall kan dessa skydd betala av kundens utestående kapitalskuld inklusive upplupna räntor.

Bolåneskydd

Ett bolån innebär en fast kostnad som obönhörligt ska betalas varje månad. I händelse av en sjukskrivning, hjälper vi våra försäkringstagare att betala månadskostnaden för sitt lån, såväl ränta som amortering. Oavsett om det beror på sjuk- eller olycksfall, eller ofrivillig arbetslöshet. I händelse av dödsfall, allvarlig sjukdom eller invaliditet, kan hela eller en del av den utestående kapitalskulden lösas. Detta innebär en stor trygghet för de allra flesta.

Kreditkortsskydd

Kreditkortsskyddet, ofta kallat Betalskydd, innebär att försäkringstagaren får en del eller hela sin kreditkortsskuld löst – i händelse av sjukskrivning, till följd av sjukdom eller olycksfall, ofrivillig arbetslöshet eller vid dödsfall.

Privat- och billåneskydd

Det är idag vanligt att finansiera en renovering eller ett bilköp med ett leasingavtal eller ett billån, som innebär en hög månadskostnad. Genom våra produkter kan man skydda sin förmåga att betala månadskostnaden – i händelse av sjukskrivning, till följd av sjukdom eller olycksfall, eller ofrivillig arbetslöshet. I händelse av ett dödsfall löser vi den utestående skulden.
 

Vill du veta mera om våra produkter?