Marknad och regler

Marknad och regler

Lagar och regler för finansiella tjänster är i ständig förändring. Likaså samhället runt omkring oss. Därtill fortsätter myndigheters föreskrifter att påverka vår bransch förutsättningar. Därför håller vi er ständigt uppdaterad gällande nya regler, såväl lokalt som internationellt.

Vi övervakar nya trender och arbetar för att påverka beslutsfattare. Det innebär att vi har personlig kontakt med ansvariga för ny lagstiftning, och därigenom får viktig information i ett tidigt skede. På så vis får vi även möjlighet att påverka utformningen av nya lagar.

Regelefterlevnad 

Vi är verksamma i en mängd länder på flera kontinenter, och arbetar hårt för att säkerställa att våra samarbetspartners, marknadsföringspartners och vår egen personal följer gällande regler på de olika marknaderna. Vår Compliance-avdelning arbetar nära andra team i verksamheten, inklusive avdelningar för Risk, Internal Audit, Legal & Government Relations. Detta för att säkerställa att risker identifieras och åtgärdas på ett lämpligt sätt. Det innefattar regelbunden utbildning, övervakning och rådgivning om befintliga och kommande regler och branschpraxis.
 

Läs mer om vårt partnersamarbete