Partnersamarbete

Partnersamarbete


Nära samarbeten är en förutsättning för bra resultat: för nöjdare kunder, bättre produkter och mer lönsamhet. Våra lösningar utgår alltid från era mål och era kunders behov.

Genom ett samarbete erbjuds era kunder försäkringar och tjänster, som skapar trygghet vid oförutsedda händelser, såväl hemma som under resor. Som vår samarbetspartner, hjälper vi er med allt ifrån att skapa den skräddarsydda produkten, till en mer kontinuerlig hjälp via olika specialiserade tjänster – för en lyckosam försäljning. Oavsett om vi arbetar med er som en försäkringspartner (åter- eller medförsäkringspartner) eller er försäkringsadministratör, är målet alltid detsamma: att göra det yttersta för era kunder.

Ett partnersamarbete innefattar bl.a:
  • Delat skapande (co-creation) för att utveckla den mest anpassade produkt till era kunder

  • Kontinuerlig uppföljning och utveckling av produktlösningar

  • En fast kontaktperson

  • Full service anpassad efter era behov och önskemål

  • En partneranpassad kundtjänst

  • Våra anställda handlägger skadereglering – antingen i vårt eller i ert namn

  • Vi tillgodoser dig med marknadsföring, digitala lösningar och distribution för att maximera försäljning

  • En rad olika säljmodeller – bl.a. White labelling och med-/återförsäkring

  • Omfattande produktutbud för att berika ert erbjudande