Personförsäkring

Personförsäkringar

Olycksfall och allvarlig sjukdom kan drabba vem som helst och kan vara en traumatisk upplevelse. Det kan också innebära ett inkomstbortfall och ökade kostnader. Därför har vi tagit fram produkter som ger dina kunder ekonomiskt stöd när det behövs som mest.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen innebär att dina kunder kan få ersättning för kostnader och engångsbelopp till följd av en olycka.

Allvarlig sjukdom

Med skyddet för allvarlig sjukdom kan kunderna få ett engångsbelopp om de diagnostiseras med någon av de specificerade allvarliga sjukdomarna, såsom hjärtattack, stroke och cancer.

 Livförsäkring

Livförsäkring är ett sätt att skapa ekonomisk trygghet för sina efterlevande i händelse av ett dödsfall. Försäkringstagaren kan välja vem förmånstagaren är eller låta livförsäkringen utgöra ett tillskott till dödsboet.
 

Vill du veta mera om våra produkter?