Reseförsäkring

Reseförsäkring

En reseförsäkring kan ge ersättning för skada på person eller ägodelar som inträffar under resa. Försäkringen kan läggas till på kundens kreditkort eller säljas som en separat reseförsäkring.

Vår reseförsäkring kan täcka bland annat:

  • Medicinska utgifter kopplade till sjukdom eller olycka som inträffar under resa

  • Transportkostnader för hemresa koppla till sjukdom eller olycka som inträffat under resa

  • Medicinsk assistans på din resa, dygnet runt

  • Återbetalning vid avbokning eller försening

  • Ersättning av trasigt eller stulet bagage