Skadeanmälan

Anmäl ärende

Behöver du använda din försäkring och vill ansöka om ersättning?
Genom att registrera ditt ärende direkt på vår hemsida kan du få din anmälan snabbt behandlad. Här kan du även ladda upp kompletterande handlingar och följa ditt ärende genom hela processen.

Tips och råd

För att få en så snabb och effektiv handläggning av anmälan som möjligt:

 • Kontrollera i försäkringsvillkoren att du är berättigad till ersättning

 • Fyll i alla avsnitt i formuläret

 • Se till att bifoga alla kompletterande handlingar, t.ex. läkarintyg, arbetsgivarintyg eller intyg från Arbetsförmedlingen


 

 
Vad händer sen?

Om ditt ärende godkänns, skickar vi ett brev med information om belopp som kommer att utbetalas, till vem utbetalningen kommer att göras, vilket datum utbetalningen görs och hur lång tid det vanligen tar innan betalningen når mottagaren. 
Om ärendet inte kan godkännas, skickar vi brev med en utförlig motivering till varför ingen utbetalning kan ske. Att ditt ärende nekas kan bero på att informationen eller dokumentationen du skickat, inte helt beskriver omständigheterna. Genom att du skaffar kompletterande information eller dokumentation som underlag för din anmälan, gör vi förstås gärna en ny bedömning.

Klagomål

Vi strävar alltid efter att ge dig som kund utmärkt service. Om du inte är nöjd med något, vill vi gärna veta det så snart som möjligt. Vi tar alla klagomål från kunder på största allvar. Glöm inte att inkludera följande information när du kontaktar oss:

 • Ditt namn och din adress

 • Ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid och vilken tid du vill bli kontaktad

 • Eventuella referensnummer (skadenummer på din anmälan)

 • En tydlig beskrivning av frågan eller klagomålet

 • Uppgifter om önskad åtgärd

Om du inte är nöjd med vårt beslut eller vårt svar, efter att vi prövat ett klagomål eller efter begäran om omprövning, kan du kostnadsfritt föra saken vidare till den Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se. Om din försäkring är från AXA France IARD eller AXA France Vie  så kan du även vända dig kostnadsfritt till Personförsäkringsnämnden www.forsakringsnamnder.se/pfn.
 

Kontakta oss

Du når oss måndag till fredag, kl. 9:00 - 17:00.

 • Maila oss på clp.se.kundservice@partners.axa

 • Ring oss på 08-502 520 63

 • Skriv till oss på AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection, Box 7439, 103 91 Stockholm, eller begär ett formulär från den som du tecknade försäkringen genom, vilket ofta är din bank, lånegivare eller förmedlare.

Ifall du inte vill göra din anmälan online, kan du även ladda ner en anmälningsblankett nedan och skicka den till oss via post, fax eller e-post (du kan skanna formuläret som en bilaga).