Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring

Våra utgiftsskydd avser att hjälpa era kunder att säkra sin betalningsförmåga, gällande fasta kostnader om deras inkomst påverkas av något oförutsett. Våra produkter täcker kostnaden för vardagliga räkningar och finansiella åtaganden som pensioner och försäkringar.

Utgiftsskydd

Vardagliga levnadskostnader som hyra, bolån, el, vatten, livsmedel, bensin, telefoni – kan för många bli svårt att betala, om något oförutsett leder till en tid av lägre inkomster. 

Ett utgiftsskydd fungerar så här: kunden kan välja att bli ersatt med det belopp som inkomsten sjunker med vid sjukskrivning och/eller arbetslöshet för att på så vis trygga sin levnadsstandard.

Skyddet gäller om din kund blir ofrivilligt arbetslös eller är oförmögen att arbeta på grund av sjukskrivning till följd av sjukdom eller olycksfall.

I händelse av ett dödsfall betalar försäkringen ut ett ersättningsbelopp. Försäkringstagaren kan välja vem förmånstagaren är eller låta ersättningsbeloppet utgöra ett tillskott till dödsboet.

Inkomstförsäkring

Många människor skulle ha svårt att upprätthålla sin levnadsstandard utan sin inkomst, även under en kortare period. Med en inkomstförsäkring kan upp till 90% av ens normala månadslön säkras vid ofrivillig arbetslöshet eller sjukskrivning. Ersättningen hjälper till att täcka vardagslivets kostnader och lättar kundernas ekonomiska börda i upp till 12 månader. Med en inkomstförsäkring kan dina kunder fokusera på att söka nytt arbete eller tillfriskna från sin sjukdom eller skada, istället för att oroa sig för sin vardagsekonomi.

Premiebefrielse

Många skyddar sin framtid genom att investera i pensioner och andra fonder. Dessa investeringar kan äventyras om kunderna är oförmögna att arbeta och inte kan betala sina månadspremier. Med en premiebefrielse betalas kundernas försäkringspremier, pensionsinbetalningar eller sparplaner vid ofrivillig arbetslöshet, olycksfall eller sjukskrivning.
 

Vill du veta mera om våra produkter?