Vad vi gör

Vad vi gör

Vi jobbar nära våra samarbetspartner för att skapa skräddarsydda lösningar. Flexibla lösningar anpassade utifrån vår partners verksamhet, mål och de gemensamma kundernas behov. Genom ett samarbete erbjuds era kunder försäkringar och tjänster, som skapar trygghet vid oförutsedda händelser, såväl hemma som under resor.

Våra produkter är avsedda att skydda era kunder när deras betalningsförmåga är nedsatt: på grund av sjukdom, olycksfall, arbetslöshet, funktionsnedsättning eller dödsfall. Vi erbjuder såväl produkter direkt kopplade till ett åtagande, som helt fristående försäkringsprodukter för en ekonomisk trygghet.

Vår vanligaste försäkringsprodukt; Låneskydd, erbjuds till kunder när de gör ett finansiellt åtagande, exempelvis i samband med ett bo-, bank- eller billån.

Vi tar ett helhetsansvar att skapa bästa möjliga resultat av vårt samarbete, genom exempelvis produktutveckling, portföljanalyser, marknadsföring, och vi erbjuder en skadeanmälningstjänst på webben.

Vi erbjuder även tjänster och lösningar inom återförsäkring och tillhandahåller tjänster inom försäkringsadministration (TPA) till en rad partners.

Vilka vi är

AXA Partners är en ledande leverantör av kredit- och personförsäkringar i Europa, Latinamerika, Asien och Stillahavsområdet. Vi har mer än 9 miljoner kunder fördelat på mer än 120 samarbetspartners i 25 olika länder.

Läs mer

Varför välja oss

Med över 9 000 medarbetare och 1 000 tjänsteleverantörer (fördelade över hela världen) kan vi arbeta aktivt tillsammans med er för att hitta innovativa lösningar, som passar just din bransch, aktuella marknadstrender och dina kunders behov.

Läs mer