Vanliga frågor och svar

1. Vad gäller kring ersättning i relation till Covid-19 

Vad gäller kring ersättning för resor, givet utrikesdepartementets avrådan från icke nödvändiga resor till andra länder?

 • Om din fråga avser information kring din resa eller avbokning av resa, vänligen kontakta ditt flygbolag eller researrangör för möjlig ersättning.
 • Det finns även mer information med frågor och svar samt kontaktuppgifter på respektive reseförsäkringsbolag. 
 

Vad gäller angående utgiftsskydd och låneskydd med anledning av nedskärningar på arbetsplatser?

 • Vårt utgiftsskydd ersätter inte anställda som blivit permitterade utan endast om personen blivit uppsagd från sin anställning.

 • Vid arbetslöshet gäller våra ordinarie villkor.
   

Med anledning av sjukdom och sjukskrivning gäller våra vanliga villkor.

 • För sjukskrivningar krävs att du är sjukskriven i mer än 30 dagar för att erhålla ersättning.
   

2. Vad ingår i min försäkring? 

Försäkringsbrev med en sammanfattning av försäkringens omfattning finner du i det utskick du mottog i samband med försäkringens tecknande. För att ta del av fullständiga villkor hänvisar vi till banken/kreditinstitutets hemsida. Exempel på händelser som försäkringsskyddet kan omfatta är: Arbetslöshet till följd av arbetsbrist, sjukskrivning i minst 30 dagar till följd av sjukdom eller olycksfall, sjukhusvistelse, allvarlig sjukdom, dödsfall.
 

3. Jag vill anmäla ett ärende för arbetslöshet, hur gör jag och vilka intyg behöver jag skicka in?

För snabbast hantering av ditt ärende registrerar du ditt ärende samt laddar upp dina intyg på vår hemsida https://www.clpnet.com/customer/homese. I samband med att du anmäler ärendet på vår hemsida har du möjlighet att ge ditt godkännande till att AXA får konktakta Arbetsförmedlingen och ta emot automatiskt intyg om att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen och aktivt arbetssökande på heltid. På så sätt behöver du inte själv ladda upp nya intyg varje månad utan denna kontroll sker automatiskt.
Intyg du behöver skicka in i samband med registreringen är:

 • Arbetsgivarintyg som visar anställningsperiod, anställningsform, arbetstid timmar/vecka, anledning till att anställningen har upphört samt datum för besked om anställningens upphörande

 • Intyg från Arbetsförmedligen som styrker när du skrev in dig där, samt att du är fortsatt arbetssökande även efter karenstiden på 30 dagar. Detta intyg behöver du inte skicka in om du valt alternativet att AXA får kontakta Arbetsförmedlingen och du registrerar ditt ärende inom två månader från din första arbetslösa dag.
   

Om du ännu inte mottagit ett arbetsgivarintyg, rekommenderar vi att du går in på www.arbetsgivarintyg.nu och ber din arbetsgivare utfärda ett digitalt arbetsgivarintyg. Mer instruktioner om denna process hittar du på www.arbetsgivarintyg.nu eller via din a-kassa. Detta intyg kan du senare ladda upp till oss via vår hemsida.
 
Efter att vi har mottagit alla efterfrågade dokument kommer vi att återkomma med ett besked angående ditt ärende. Vi kontaktar dig ifall vi behöver kompletterande information.
 

4. Jag ska anmäla ett ärende för sjukskrivning/olycksfall, vilka intyg behöver jag skicka in?

För snabbast hantering av ditt ärende registrerar du ditt ärende samt laddar upp dina intyg på vår hemsida https://www.clpnet.com/customer/homese.
 
Intyg du behöver skicka in i samband med registreringen är:

 • Samtliga läkarintyg för den period som anmälan avser

 • Arbetsgivarintyg som styrker din anställning vid tidpunkten då du blev sjukskriven. Det är viktigt att ditt intyg är aktuellt daterat och att anställningsform, anställningsperiod, arbetstid timmar/vecka, arbetsgivarens kontaktuppgifter och organisationsnummer framgår på intyget

 • Om du bytt arbetsgivare sedan försäkringen tecknanades behöver vi också ett arbetsgivarintyg som styrker din anställning vid försäkringens startdatum.
   

Vänligen observera att om du haft besvär sedan tidigare med samma/liknande diagnos så efterfrågas eventuellt även tidigare handlingar som kan visa datum för första kontakt med vårdgivare. Du kan själv läsa och spara ner din journal genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster eller beställa kopior av din journal genom att kontakta din vårdcentral.

Kortfattad guide för hur du hämtar hem journaler från 1177.

Om du saknar ett arbetsgivarintyg, rekommenderar vi att du går in på www.arbetsgivarintyg.nu och ber din arbetsgivare utfärda ett digitalt arbetsgivarintyg. Mer instruktioner om denna process hittar du på www.arbetsgivarintyg.nu eller via din a-kassa. Detta intyg kan du senare ladda upp till oss via vår hemsida.
 
Efter att vi har mottagit alla efterfrågade dokument kommer vi att återkomma med ett besked angående ditt ärende. Vi kontaktar dig ifall vi behöver kompletterande information.
 

5. Var hittar jag mitt lånenummer/försäkringsnummer? 

Du hittar ditt lånenummer, försäkringsnummer eller kontraktnummer i det försäkringsbrev som skickades till dig då du tecknade försäkringen.  Om du inte har tillgång till ditt lånenummer/försäkringsnummer då du anmäler ditt ärende på vår onlinetjänst, kan du ange nummer 12345. 
 

6. Var kan jag se vilket startdatum min försäkring har?

Försäkringens startdatum framgår i det försäkringsbrev som skickades till dig då du tecknade försäkringen. Om du har utökat din kredit är det möjligt att din försäkring har fått ett nytt startdatum.
 

7. Hur lång tid tar det att få svar på mitt ärende? 

Givet att vi har alla efterfrågade dokument tillhanda, återkommer vi till dig med ett besked per post  så snabbt som möjligt. Vi kontaktar dig ifall vi behöver kompletterande information vilket du alltid kan ladda upp på vår hemsida https://www.clpnet.com/customer/homese.
 

8. Om mitt ärende blir beviljat, behöver jag då betala mina lånekostnader själv? 

Fram tills du har fått ett beslut gällande ersättningen ska du betala de låneomkostnader som aviseras från banken/långivaren. Om ditt ärende beviljas kommer du att få besked per post om summa för utbetalning samt när och hur betalningen görs. Om din faktiska månadskostnad är högre än ersättningen du får genom försäkringen betalar, du enligt villkoren själv mellanskillnaden till banken/långivaren.
 

9. Om mitt ärende blir beviljat, hur länge kan jag få ersättning från försäkringen?

Perioden för ersättning beror på dina försäkringsvillkor och hur länge försäkringen kan lämna ersättning för sammanhängande hel arbetslöshet eller sjukskrivning. De flesta försäkringar har en 30 dagars karens, vilket innebär att ersättning kan lämnas från och med den 31a dagen av sammanhängande arbetslöshet/sjukskrivning och kan lämna ersättning i högst 12 månader för sammanhängande arbetslöshet/sjukskrivning. I dina försäkringsvillkor under Ersättning och Ersättningsregler hittar du information som gäller din försäkring.
 

10. Min visstidsanställning upphörde på avtalat slutdatum, kan jag ansöka om ersättning?

Försäkringarna omfattar inte arbetslöshet om din tidsbegränsade anställning (t ex vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete) upphör på avtalat slutdatum.
 

11. Vad kan jag göra om jag har frågor kring beslutet eller om jag inte delar er bedömning ?

Om du har frågor om beslutet eller om du inte delar vår bedömning bör du först kontakta oss så kan vi förklara det närmare och reda ut eventuella missförstånd. Om du efter kontakt med oss vill få ditt ärende prövat igen bör du börja med att begära omprövning hos oss genom att skriva till clp.se.kundombudsman@partners.axa eller AXA Kundombudsman, Box 7439, 103 91 Stockholm. Skriv vad du anser vara fel och vilken ändring du begär. Ange ditt namn, personnummer och ärendenummer. Om du inte är nöjd med vårt beslut eller vårt svar efter begäran om omprövning, kan du kostnadsfritt föra saken vidare till den Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se eller vända dig till Personförsäkringsnämnden www.forsakringsnamnder.se/personforsakringsnamnden/provning-i-namnden-pfn/.
 

12. Hur kan jag säga upp försäkringen?

Du kan när som helst säga upp din försäkring. I dina försäkringsvillkor under Uppsägning, hittar du information om hur du kan avsluta din försäkring. De flesta försäkringar avslutas hos den bank/långivare/låneförmedlare du tecknade försäkringen genom. Om din försäkring enligt villkoren ska avslutas genom försäkringsgivaren AXA ska uppsägningen göras skriftligen till AXA, Box 7439, 103 91 Stockholm eller per e-post till clp.se.kundservice@partners.axa. Ange ditt namn, personnummer och lånenummer/försäkringsnummer.
 

13. Kontakta oss om du har frågor
 • Skicka en kontaktförfrågan via formuläret som finns under Kontakta Oss på vår hemsida https://clp.partners.axa/se/Skadeanmalan

 • Maila oss på clp.se.kundservice@partners.axa

 • Skriv till oss på AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection, Box 7439, 103 91 Stockholm