Vanliga frågor och svar

1. Vad ingår i min försäkring?
Försäkringsbrev samt fullständiga villkor skickades till dig i samband med försäkringens teckande. Du kan även se dina försäkringsvillkor på bankens/långivarens/låneförmedlarens hemsida. Exempel på händelser som försäkringsskyddet kan omfatta är: Arbetslöshet till följd av arbetsbrist, sjukskrivning i minst 30 dagar till följd av sjukdom eller olycksfall, sjukhusvistelse, allvarlig sjukdom, dödsfall.
 

2. Jag vill anmäla ett ärende för arbetslöshet, hur gör jag och vilka intyg behöver jag skicka in?
För snabbast hantering av ditt ärende registrerar du ditt ärende samt laddar upp dina intyg på vår hemsida https://www.clpnet.com/customer/homese. I samband med att du anmäler ärendet på vår hemsida har du möjlighet att ge ditt godkännande till att AXA får konktakta Arbetsförmedlingen och ta emot automatiskt intyg om att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen och aktivt arbetssökande på heltid. På så sätt behöver du inte själv ladda upp nya intyg varje månad utan denna kontroll sker automatiskt.

Intyg du behöver skicka in i samband med registreringen är:

  • Arbetsgivarintyg som visar anställningsperiod, anställningsform, arbetstid timmar/vecka, anledning till att anställningen har upphört samt datum för besked om anställningens upphörande

  • Om du har bytt arbetsgivare sedan försäkringen tecknades behöver vi ett arbetsgivarintyg som styrker din anställning vid försäkringens startdatum

  • Intyg från Arbetsförmedligen som styrker när du skrev in dig där, samt att du är fortsatt arbetssökande även efter karenstiden på 30 dagar. Detta intyg behöver du inte skicka in om du valt alternativet att AXA får kontakta Arbetsförmedlingen och du registrerar ditt ärende inom två månader från din första arbetslösa dag.

Om du ännu inte mottagit ett arbetsgivarintyg, rekommenderar vi att du går in på www.arbetsgivarintyg.nu och ber din arbetsgivare utfärda ett digitalt arbetsgivarintyg. Mer instruktioner om denna process hittar du på www.arbetsgivarintyg.nu eller via din a-kassa. Detta intyg kan du senare ladda upp till oss via vår hemsida.
 
Efter att vi har mottagit alla efterfrågade dokument kommer vi att återkomma med ett besked angående ditt ärende. Vi kontaktar dig ifall vi behöver kompletterande information.
 

2. Jag ska anmäla ett ärende för sjukskrivning/olycksfall, vilka intyg behöver jag skicka in?
För snabbast hantering av ditt ärende registrerar du ditt ärende samt laddar upp dina intyg på vår hemsida https://www.clpnet.com/customer/homese.

  • Intyg du behöver skicka in i samband med registreringen är:

  • Samtliga läkarintyg för den period som anmälan avser

  • Arbetsgivarintyg som styrker din anställning vid tidpunkten då du blev sjukskriven. Det är viktigt att ditt intyg är aktuellt daterat och att anställningsform, anställningsperiod, arbetstid timmar/vecka, arbetsgivarens kontaktuppgifter och organisationsnummer framgår på intyget

  • Om du bytt arbetsgivare sedan försäkringen tecknanades behöver vi också ett arbetsgivarintyg som styrker din anställning vid försäkringens startdatum

Vänligen observera att om du haft besvär sedan tidigare med samma/liknande diagnos så efterfrågas eventuellt även tidigare handlingar som kan visa datum för första kontakt med vårdgivare. Du kan själv läsa och spara ner din journal genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster eller beställa kopior av din journal genom att kontakta din vårdcentral.
Om du saknar ett arbetsgivarintyg, rekommenderar vi att du går in på www.arbetsgivarintyg.nu och ber din arbetsgivare utfärda ett digitalt arbetsgivarintyg. Mer instruktioner om denna process hittar du på www.arbetsgivarintyg.nu eller via din a-kassa. Detta intyg kan du senare ladda upp till oss via vår hemsida.
 
Efter att vi har mottagit alla efterfrågade dokument kommer vi att återkomma med ett besked angående ditt ärende. Vi kontaktar dig ifall vi behöver kompletterande information.
 

4. Var finner jag mitt lånenummer?
Du finner ditt lånenummer, försäkringsnummer eller kontraktnummer i det försäkringsbrev som skickades till dig då du tecknade försäkringen. Du kan även se ditt lånenummer på din internetbank eller få det genom att kontakta din bank/långivare/låneförmedlare. Om du inte har ditt lånenummer då du anmäler ditt ärende på vår onlinetjänst, kan du ange lånenummer 12345.
 

5. Var kan jag se vilket startdatum min försäkring har? 
Försäkringens startdatum framgår i det försäkringsbrev som skickades till dig då du tecknade försäkringen. Om du har utökat din kredit är det möjligt att din försäkring har fått ett nytt startdatum.
 

6. Hur lång tid tar det att få svar på mitt ärende?
Givet att vi har alla efterfrågade dokument tillhanda, återkommer vi till dig med ett besked per post inom tio arbetsdagar. Vi kontaktar dig ifall vi behöver kompletterande information vilket du alltid kan ladda upp på vår hemsida https://www.clpnet.com/customer/homese.
 

7. Om mitt ärende blir beviljat, behöver jag då betala mina lånekostnader själv?
Fram tills du har fått ett beslut gällande ersättningen ska du betala de låneomkostnader som aviseras från banken/långivaren. Om ditt ärende beviljas kommer du att få besked per post om summa för utbetalning samt när och hur betalningen görs. Om din faktiska månadskostnad är högre än ersättningen du får genom försäkringen betalar, du enligt villkoren själv mellanskillnaden till banken/långivaren.
 

8. Om mitt ärende blir beviljat, hur länge kan jag få ersättning från försäkringen? 
Perioden för ersättning beror på dina försäkringsvillkor och hur länge försäkringen kan lämna ersättning för sammanhängande hel arbetslöshet eller sjukskrivning. De flesta försäkringar har en 30 dagars karens, vilket innebär att ersättning kan lämnas från och med den 31a dagen av sammanhängande arbetslöshet/sjukskrivning och kan lämna ersättning i högst 12 månader för sammanhängande arbetslöshet/sjukskrivning. I dina försäkringsvillkor under Ersättning och Ersättningsregler hittar du information som gäller din försäkring.
 

9. Min visstidsanställning upphörde på avtalat slutdatum, kan jag ansöka om ersättning?
Försäkringarna omfattar inte arbetslöshet om din tidsbegränsade anställning (t ex vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete) upphör på avtalat slutdatum.
 

10. Vad kan jag göra om jag har frågor kring beslutet eller om jag inte delar er bedömning ? 
Om du har frågor om beslutet eller om du inte delar vår bedömning bör du först kontakta oss så kan vi förklara det närmare och reda ut eventuella missförstånd. Om du efter kontakt med oss vill få ditt ärende prövat igen bör du börja med att begära omprövning hos oss genom att skriva till clp.se.kundombudsman@partners.axa eller AXA Kundombudsman, Box 7439, 103 91 Stockholm. Skriv vad du anser vara fel och vilken ändring du begär. Ange ditt namn, personnummer och ärendenummer.
 

11. Hur kan jag säga upp försäkringen?
Du kan när som helst säga upp din försäkring. I dina försäkringsvillkor under Uppsägning, hittar du information om hur du kan avsluta din försäkring. De flesta försäkringar avslutas hos den bank/långivare/låneförmedlare du tecknade försäkringen genom. Om din försäkring enligt villkoren ska avslutas genom försäkringsgivaren AXA ska uppsägningen göras skriftligen till AXA, Box 7439, 103 91 Stockholm eller per e-post till clp.se.kundservice@partners.axa. Ange ditt namn, personnummer och lånenummer.