Varför välja oss

Varför välja oss

Med över 9 000 medarbetare och 1 000 tjänsteleverantörer (fördelade över hela världen) kan vi arbeta aktivt tillsammans med er för att hitta innovativa lösningar, som passar just din bransch, aktuella marknadstrender och dina kunders behov. Det ger er lojala kunder, ett försprång gentemot konkurrenterna och möjlighet att nå era mål.

Ett partnersamarbete innefattar bl.a:
  • Delat skapande (co-creation) för att utveckla den mest anpassade produkt till era kunder

  • Kontinuerlig uppföljning och utveckling av produktlösningar

  • En fast kontaktperson

  • Full service anpassad efter era behov och önskemål

  • En partneranpassad kundtjänst

  • Våra anställda handlägger skadereglering – antingen i vårt eller i ert namn

  • Vi tillgodoser dig med marknadsföring, digitala lösningar och distribution för att maximera försäljning

  • En rad olika säljmodeller – bl.a. White labelling och med-/återförsäkring

  • Omfattande produktutbud för att berika ert erbjudande

Partnersamarbete

Nära samarbeten är en förutsättning för bra resultat: för nöjdare kunder, bättre produkter och mer lönsamhet. Våra lösningar utgår alltid från era mål och era kunders behov.

Läs mer om vårt partnersamarbete